Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
icon tìm kiếm
Flag Việt Nam Flag English
Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Hiệp (Tommy)
Hotline: 083 988 6363
MS. Nhi (Windy)
Hotline: 090 717 9993
Kỹ thuật
Hotline: 090 717 9993
Thống kê truy cập
 • Đang online: 9
 • Truy cập tuần: 118
 • Truy cập tháng: 1076
 • Tổng truy cập: 22301

Thông số kỹ thuật

 

TRỤC CHÀ LÚA

 

10" x 10" Aluminum  207   N.W 17,   G.W 18

10" x 10" Cast Iron    207  N.W 25 ,  G.W 26

 

Chú thích :

(mm)

A : Đường kính ngoài sản phẩm.

254

B : Đường kính ngoài Nòng.

207

C : Đường kính trong Nòng.

198

D : Đường kính tâm lỗ.

142

E : Đường kính lỗ tâm bua.

116.3

F  : Đường kính lỗ bulong.

4-13

G: Chiều cao Sản phẩm.

254

H : Chiều cao mặt bích ngoài.

117

 I : Độ dày mặt bích.    

10

J : Chiều cao mặt bích trong.

127

 

RICE RUBBER ROLLER

10" x 10" Aluminum  203  N.W 18,   G.W 19

10" x 10" Cast Iron    203  N.W 26 ,  G.W 27

 

Chú thích :

(mm)

A : Đường kính ngoài sản phẩm.

254

B : Đường kính ngoài Nòng.

203

C : Đường kính trong Nòng.

194

D : Đường kính tâm lỗ.

142

E : Đường kính lỗ tâm bua.

116.3

F       : Đường kính lỗ bulong.

4-13

G: Chiều cao Sản phẩm.

254

H : Chiều cao mặt bích ngoài.

117

 I : Độ dày mặt bích.    

10

J : Chiều cao mặt bích trong.

127

 

 

RICE RUBBER ROLLER

 

10" x 10" Aluminum  194    N.W 19,   G.W 20

 

Chú thích :

(mm)

A : Đường kính ngoài sản phẩm.

254

B : Đường kính ngoài Nòng.

194

C : Đường kính trong Nòng.

185

D : Đường kính tâm lỗ.

142

E : Đường kính lỗ tâm bua.

116.3

F       : Đường kính lỗ bulong.

4-13

G: Chiều cao Sản phẩm.

254

H : Chiều cao mặt bích ngoài.

117

 I : Độ dày mặt bích.    

10

J : Chiều cao mặt bích trong.

127

 

 

                                                                                                                               TRỤC CHÀ LÚA

Kích thước

Đường kính ngoài sản phẩm

Đường kính ngoài Nòng

Đường kính trong Nòng

Đường kính tâm lỗ

Đường kính lỗ tâm bua

Đường kính lỗ bulong

Chiều cao Sản phẩm

Chiều cao mặt bích ngoài

Độ dày mặt bích

Chiều cao mặt bích trong

 

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

J

(mm)

RL 2000 Nhôm (4 lỗ) 207

254

207

198

142

116.3

4-13

254

117

10

127

RL 2000 Nhôm (4 lỗ) 203

254

203

194

142

116.3

4-13

254

117

10

127

RL 2000 Nhôm (4 lỗ) 194

254

194

185

142

116.3

4-13

254

117

10

127

RL 2000 Gang (4 lỗ) 207

254

206

197

142

116.3

4-13

254

117

10

127

RL 2000 Gang (4 lỗ) 203

254

202

193

142

116.3

4-13

254

117

10

127

 

Chú thích :

A : Đường kính ngoài sản phẩm.      B  : Đường kính ngoài Nòng.     C  : Đường kính trong Nòng.     D  : Đường kính tâm lỗ.     E  : Đường kính lỗ tâm bua.     

F  : Đường kính lỗ bulong.     G : Chiều cao Sản phẩm.     H  : Chiều cao mặt bích ngoài.      I : Độ dày mặt bích.        J : Chiều cao mặt bích trong.

 

                                                                                                                                                    TRỤC CHÀ LÚA

Kích thước

Đường kính ngoài sản phẩm

Đường kính ngoài Nòng

Đường kính trong Nòng

Đường kính tâm lỗ

Đường kính lỗ tâm bua

Đường kính lỗ bulong

Chiều cao Sản phẩm

Chiều cao mặt bích ngoài

Độ dày mặt bích

Chiều cao mặt bích trong

 

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

J

(mm)

RL 4000 Nhôm (8 lỗ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RL 3000 Nhôm (8 lỗ)

315

256

246

187

146.3

8-13

305

141

12

152

RL 3000 Gang (8 lỗ)

315

253

242

188

146.3

8-13

305

141

12

152

RL 2500 Nhôm (4 lỗ)

270

211

201

150

122.3

4-13

300

139

11

150

RL 2200 Nhôm (4 lỗ)

254

203

194

142

116.3

4-13

304.8

141.4

11

152.4

RL 2000 Nhôm (4 lỗ) 207

254

207

198

142

116.3

4-13

254

117

10

127

RL 2000 Nhôm (4 lỗ) 203

254

203

194

142

116.3

4-13

254

117

10

127

RL 2000 Nhôm (4 lỗ) 194

254

194

185

142

116.3

4-13

254

117

10

127

RL 2000 Gang (4 lỗ)

254

206

197

142

116.3

4-13

254

117

10

127

RL 1000-150 Gang (3 lỗ)

222

181

170

140

114.3

3-12

150

65

9

76